dinsdag 28 augustus 2012

Meester, hij begint weer. Over iPads in de klas.


Meester, hij begint weer. Over iPads in de klas.

Voor iedereen goed doen lukt nooit, er zijn altijd tegenstanders.
Ik stel mij soms de vraag of er bij de invoering van de boekdrukkunst ook zoveel tegenargumenten werden opgeworpen. Teveel stof, als lezer ben je geïsoleerd, geen interactie, ... .

Stilstaan is achteruit gaan. Dat er tablets in de klas komen - ipads of andere laat ik in het midden - is en blijft een goede zaak.
Cruciaal daarbij is echter een duidelijke communicatie van de school met de ouders.

Onbekend is onbemind. Informeer en sensibiliseer ouders over wat die tablets allemaal kunnen. Maak duidelijk dat ze veel meer zijn dan veredelde Gameboys of Ninetendo's.

Bijkomend en aanvullend

Tablets zijn een én én verhaal. Ze zijn complementair en supplementair. Ze geven meer-waarde aan de lessen door bij voorbeeld het gebruik van Google Earth, YouTube,... Ook sociale media kanalen zoals Twitter vormen een bijkomende bron aan informatie.

Eén ding is zeker, die nieuwe media maken een heel belangrijk onderdeel uit van het leven van deze generatie. Als school in samenspraak met de ouders daar passend op inspelen, kan de leergierigheid van de leerlingen alleen maar prikkelen en zal hun betrokkenheid drastisch verhogen. En da's toch net de bedoeling van ons onderwijs.

Middenschool GO! Ieper is schoolvoorbeeld

Middenschool Ieper start dit schooljaar met een keuzevak Actief leren met ICT. In deze lessen leren leerlingen hoe ze de nieuwe media efficiënt kunnen inzetten. Op die manier zijn ze goed voorbereid op verdere studies en het beroepsleven. Meer info vind je op de schoolwebsite.

De Zwitserse kennispsycholoog Jean Piaget formuleerde het als volgt.
"Ze moeten vooral leren, wat ze moeten doen als ze niet weten wat ze moeten doen".
Een uitspraak uit de vorige eeuw die ook in 2012 nog actueel is en waar de Ieperse Middenschool daadwerkelijk ook iets mee doet.

Ik kijk uit naar die eerste schooldag, met boekentas en hopelijk ook een ipad.

Geen opmerkingen: